Spread the love

Personel Politikamız

Güvenlik iç içe geçmiş birden fazla güvenlik çemberine ihtiyaç duyar. Çemberlerin sayısı ise korunmak istenen yerin özelliğine ve mevcut şartlarına göre değişiklik gösterir. Her güvenlik çemberi insan, ekipman, prosedür ve denetim unsurları ile birlikte tasarlanmalıdır. Bu unsurlardan herhangi birinin eksikliği ya da zaafı o çemberin “delik”, yani “aşılabilir” olduğu anlamına gelir. İnsan hata yapmaya en açık unsurdur. Güvenlik personeline gerekli teorik ve metodolojik eğitimler verilir, iç ve dış denetimlere tabi tutulur, eğitimler drill (muharebe ve savunmaya yönelik) uygulamalarıyla desteklenerek insan kaynaklı hata payı minimize edilir.

Asist Güvenlik olarak, sahip olduğumuz deneyim ışığında sorunsuz işleyen bir güvenlik organizasyonun sırrının doğru ve çağdaş bir personel politikasında yattığının bilincindeyiz. Çünkü biliyoruz ki, zincir her zaman en zayıf halkasından çözünür. Biz de, Asist Güvenlik olarak personel politikamızı, bu mecazi güvenlik zincirinin halkalarını sistematik olarak güçlendirmek, iyi durumda ve formda tutmak üzerine kuruyoruz. Bu yüzden Asist Güvenlik’in, ülke geneline yayılmış organizasyonu şirketin deneyimli uzman kadrosu tarafından yönetilirken, projelerde çalışan tüm personelimiz bağımsız bir kuruluş (PSC PLUS) tarafından eğitilmekte ve denetlenmektedir.

İşe ilk önce zinciri üretmekle, yani dayanımı yüksek metal çubukları bükerek başlıyoruz. Tabi olduğumu 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Yasa’nın 5/3 ve 14. maddeleri doğrultusunda Özel Güvenlik Yönetici ve Görevlilerinin bu alanda çalışmaları için temel eğitim almaları hükmünü eksiksiz olarak yerine getiriyoruz:
Bu kapsamda, mevcut yasaya göre özel güvenlik sektöründe çalışmak için silahlı göre yapacak yönetici ve özel güvenlik görevlilerine 120, silahsız görev yapacaklara ise 100 saat özel güvenlik temel eğitimi sağlıyoruz.Ürettiğimiz zincir güçlü, sağlam ve iyi durumda! Ancak sözünü verdiğimiz “güvenli yaşam alanları” için iyi durumda kaldığından her zaman emin olmamız gerekiyor. Bu da güvenlik personeli ve yöneticilerin düzenli olarak yenileme eğitimleri almalarıyla sağlanabilir:
Yine bu doğrultuda temel eğitimi tamamlayarak göreve başlayan ve silahlı görev yapacak özel güvenlik yönetici ve görevlilerimizin almaya devam etmesi gereken 60, silahsız görev yapacakların ise 50 saat yenileme eğitimi bulunmaktadır.

Metodolojik Eğitim Programları

 • Genel Güvenlik Kuralları ve Yükümlülükleri
 • Sözlü İletişim ve Beden Dilini Kullanmak
 • Arama ve Kontroller
 • X-ray Kontrol
 • İhbar Halinde Hızlı Arama
 • Dışarıdan Gelen Taşeronlarla İlgili Prosedürler ve Konular
 • Genç ve Çocuk Nüfusuyla İlgili Prosedürler ve Konular
 • Stresle Başa Çıkma
 • Müşteri İlişkileri
 • Bombalı Mekanizmalar ve Eylemler
 • Baskı Altında Hareket Tarzı
 • Evcil ve Başıboş Hayvanlarla İlgili Prosedürler ve Konular
 • Yönetim Planına Uygun Olmayan Durumlarla Tespitlerin Yapılıp Prosedürlerin Hazırlanması

Personel Politikamız

Asist Güvenlik olarak başarılı organizasyon yapımızın omurgasını oluşturan personelimiz için bağımsız bir kuruluş olan PSC PLUS işbirliğiyle yılda 12 eğitim programı düzenliyoruz. Kısacası, personel politikamız kurum kültürümüze dayanıyor:

 • Asist Güvenlik görevlisi olabilmek zorlu ve gelişime yönelik bir süreçtir.
 • Asist Güvenlik görevlisi olarak kalabilmek daha zorlu ve sürekli gelişime yönelik bir süreçtir.

Ve bu sayede, hizmet verdiğimiz yaşam alanlarında yaşam her zaman huzur dolu ve mutludur.

Asist Güvenlik olarak hizmet verdiğimiz tüm projelerde müşterilerin bilgisi dahilinde oryantasyon eğitimleri veriyoruz. Çünkü işimizi doğru ve sorunsuz yapabilmemiz için, her projenin kendine has dinamiklerini ve sosyal yönünü tüm yönetici ve personel kadromuzca özümsemiş olmamız gerekir. Asist Güvenlik olarak, personel ekiplerimizi projelerin özüne göre oluşturuyoruz. Bu sayede özel eğitim kurumlarından hastanelere, kamu kurum ve kuruluşlarından site ve rezidanslara kadar geniş bir spektrumda hizmet verebiliyoruz.

Ücretsiz Güvenlik Danışmanlığı


Kurumsal işleyiş, metodolojik eğitimler, bağımsız denetim, sektör deneyimi ve gerçek ihtiyaçlar doğrultusunda şekillenmiş organizasyon yapısı ile Asist Grup, müşterilerine profesyonel hizmeti, butik ve projeye özel çözümlerle birlikte sunmaktadır.


Spread the love